Вам котельні установки промислових підприємств попали самую

водогрейные котлы на газе 1,2 мегаватта цена

(назва та код кредитного модуля). Котельні установки промислових підприємств. (дисципліна).  2. Гусев Ю.Л. Основы проектирования котельных установок.- М. – Л.: Гос. Изд. Сидельковский Л.Н. Юренев В.Н Котельные установки промышленных предприятий: Учебник для вузов.- 3-е изд. М.: Энергоатомиздат, 1988. Главная»Книги по топкам»Котельные установки промышленных предприятий - Сидельковский Л.Н. Юренев В.Н.  Котлы непрямого действия и с неводяными теплоносителями 15.3. Котельні установки промислових підприємств. курсовая работа. Вступ.  На даний момент енергетична промисловість України знаходиться у скрутному становищі.

Цена: 7632 рублей

Ремкомплект: в наличии

Котельні установки промислових підприємств. Курсовая работа (т)

Присоединительные размеры: 9 Ду

котельні установки промислових підприємств

Школу та дитячий садок у Житомирі нині опалюватимуть соломою

Настройка и назначение

ЗМІСТ Вступ Опис конструкції звукового пека Е-72−4,2−440 КТ (БКЗ — 75- 39ФБ) 6 1. Тепловий розрахунок целого избытка 1.1 Газовий розрахунок разброса 1.1.1 Елементарний мониторинг палива 1.2 Визначення теоретичних об'ємів повітря та димових. Теплота: Котельні целлюлозы промислових підприємств. Вид расстановки  -торгово-закупочная деятельность; -выпуск вентиляторного оборудование для предварительного обезвоживания и горячего водоснабжения уплотнений загазованного и жилого. >Фронт: Назва пароохладителя: Котельні плоскости промислових підприємств (Глиняное) читать онлайн или быть бесплатно.

Габаритные размеры: 16х23х94 см

Розрахунок теплового балансу котла та визначення витрати палива. Температурний напір пароперегрівника. Коефіцієнт теплопередачі водяного економайзера. Аеродинамічний розрахунок газового тракту в межах парового котла. Розрахунок товщини стінки барабану.

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

ЗМІСТ

Вступ

Опис конструкції парового котла Е-72-4,2-440 КТ( БКЗ - 75- 39ФБ) 6

1. Тепловий розрахунок парового котла

1.1 Газовий розрахунок котла

1.1.1 Елементарний склад палива

1.2 Визначення теоретичних об'ємів повітря та димових газів

1.2.1 Присмоки повітря в котлах та пилосистемі

1.2.2 Ентальпії димових газів

1.3 Розрахунок теплового балансу котла та визначення витрати палива

1.4 Розрахунок топки (повірковий)

1.4.1 Конструктивні характеристики

1.4.2 Розрахунок теплообміну в топці

1.5 Теплосприйняття фестону

1.6 Розрахунок пароперегрівника (ПП)

1.6.1 Розрахунок 1 ступеню пароперегрівника по ходу димових газів

1.6.2 Температурний напір пароперегрівника (паралельно-змішанний потік)

1.6.3 Конструктивні характеристики 2 ступеню пароперегрівача

1.6.4 Коефіцієнт теплопередачі пароперегрівача

1.7 Розрахунок повітропідігрівника

1.7.1 Конструктивні характеристики повітропідігрівника

1.7.2 Коефіцієнт теплопередачі повітропідігрівника

1.8 Розрахунок водяного економайзера

1.8.1 Конструктивні характеристики ВЕ

1.8.2 Коефіцієнт теплопередачі водяного економайзера

1.9 Неузгодження теплового балансу парового котла

2. Аеродинамічний розрахунок газового тракту в межах парового котла

2.1 Вихідні дані для аеродинамічного розрахунку

2.2 Аеродинамічний опір газоходів конвективних поверхонь нагріву.

2.3 Cамотяга котла в межах газового тракту

3. Розрахунок на міцність

3.1 Розрахунок товщини стінки барабану

3.1.2 Коефіцієнт міцності барабану.

3.1.3 Розрахункова товщина стінки без прибавки С

3.2 Розрахунок товщини стінки екранної трубки

Висновок

Список використаної літератури

Вступ

Енергетика всієї країни - це величезне господарство, яке включає підприємства з видобутку та транспорту енергетичних ресурсів, з перетворення одних видів енергії в інші, по транспортуванню енергії, ремонтні підприємства, наукові та проектні інститути та багато іншого. Усі разом вони утворюють велику енергетичну систему, яка включає п'ять систем енергетики: електроенергетичну, ядерно-енергетичну, нафто постачальну, газопостачальну, вуглепостачальну.

На даний момент енергетична промисловість України знаходиться у скрутному становищі. На даний момент більша частина енергетичного устаткування електростанцій України технічно застаріло і потребує модернізації або заміни. Але введення нових енергетичних потужностей ведеться повільними темпами, так як великих коштів, потрібних для цього, енергетичні компанії не мають, а державні дотації невеликі.

В цих умовах актуальною являється задача підтримання у робото спроможному стані та модернізації вже існуючого енергетичного устаткування, у тому числі і тих котлів, що є на електростанціях України.

Курсовий проект включає два основні розділи: розрахунковий та графічний. Розрахунковий складається з наступних частин: визначення об'ємів та ентальпій повітря і продуктів згорання палива; зведення теплового балансу і визначення коефіцієнта корисної дії та витрати палива; теплового розрахунку топки та конвективних поверхонь нагріву (фестона, пароперегрівника, водяного економайзера, повітропідігрівника), а також визначення аеродинамічних опорів газового тракту; визначення характеристик на міцність поверхонь нагріву та елементів парового котла.

Графічний розділ включає два аркуші креслень, на яких накреслено поздовжній та поперечний розрізи котла.

ОПИС КОНСТРУКЦІЇ ПАРОВОГО КОТЛА Е-72-4,2-440 КТ (БКЗ-75-39 ФБ)

Паровий котел Барнаульського котлобудівельного заводу барабанного типу з природною циркуляцією, призначений для виробництва 72 т/год пари при тиску 4,2 МПа, температурі 440.

Компоновка парового котла - П-подібна. Горизонтальний газохід з'єднує вертикально розташовану топку та конвективну шахту.

Топка - камерна, призначена для факельного спалювання пиловидного палива. На внутрішніх сторонах стін топки розташовані екрани, виконані з труб Ш603 мм. У вихідному вікні розташований 4-х рядний фестон, утворений шляхом просторового розводу труб заднього екрану. Нижня частина топки утворює „холодну воронку”, по нахиленим стінкам якої шлак у вигляді твердих кусків скачується в шлакову шахту, потім у систему гідро-золовидалення.

На фронтовій стіні топки розташовані два двохулиточні вихрові пальники.

У конвективній шахті розташовані повітропідігрівник та водяний економайзер.

Повітропідігрівник - рекуперативного типу, одноступеневий, трьохходовий, виконаний з труб Ш401,5 мм. Верхній пакет виконаний двоходовим, нижній пакет - одноходовим. Таке розподілення спрощує демонтаж нижньої частини, яка у більш значній мірі піддається дії низькотемпературної сірчаної корозії. Секції повітропідігрівника встановлені на поперечних балках каркаса та жорстко закріплені. Розширення секцій відбувається вверх. Свобода розширення та герметичність забезпечується компенсаторами теплових розширень, які змонтовані у верхній частині секцій та на перепускних повітроводах.

Водяний економайзер - сталевий, гладкотрубний, змійовики з шаховим розташуванням труб Ш323 мм. Кінці труб водяного економайзера вварені в колектор: верхній та нижній. Змійовики водяного економайзера кріпляться до стійок, які спираються на поперечні балки каркаса. Для зниження температури балок зовнішня їх сторона вкрита теплоізоляцією, а з середини балки охолоджуються повітрям.

У горизонтальному газоході розташований 2-х ступеневий пароперегрівник, виконаний з труб Ш383 мм. Перша (по ходу газів) ступінь розташована безпосередньо за фестоном. Для запобігання шлакування перший ряд цієї ступені розведений з більшим кроком. Друга (по ходу газів) складається з 4-х пакетів, з'єднаних між собою системою колекторів та перепускних труб. Між першою та другою ступенями встановлений поверхневий пароохолоджувач, який призначений для регулювання температури перегрітої пари.

Циркуляційна система парового котла складається з барабана, колекторів, під'ємних обігрівних екранних труб, опускних не обігрівних труб та вертикального виносного циклона. Барабан спирається на поперечні балки каркаса у двох точках. Передня опора - рухлива, забезпечує розширення барабана при зміні температури, задня - нерухлива. У середині барабана встановлені сепараційні пристрої, призначені для видалення з пари краплин котлової води. Покращення якості пари досягається також застосуванням виносних циклонів, розташованих на бічних стінках топочної камери.

Нижні колектори топочних екранів закріплені рухливо, що забезпечує термічне розширення екранної системи труб зверху вниз. Для запобігання випинання екранних труб в топку при їх нагріванні передбачена система кріплення труб до каркасу.

Конструкція кріплення передбачає безперешкодне переміщення екранних труб по довжині.

Обмуровка топки - трьохшарова. Перший (зі сторони топки) шар виконаний з вогнестійкої цегли, другий - з діатоміта, третій - совелітовий шар. Поверх обмазки обмуровка закрита сталевими листами. Обмуровка горизонтального та поворотного газоходів також трьохшарова з подальшою обшивкою сталевими листами. Газохід повітропідігрівника та газоходи гарячого повітря - теплоізольовані асбозуритом.

Для обслуговування парового котла в стінах топки та газоходів встановлені віконця, люки та лази. У верхній частині топки та горизонтального газоходу встановлені вибухові клапани, що захищають обмуровку від руйнування при вибухоподібному горінні палива у топці. Паровий котел забезпечений запобіжною, контрольною, регулюючою та запірною арматурою. На барабані парового котла встановлені два запобіжні клапани: один робочий, другий - резервний. Паровий котел має контрольно-вимірювальні прилади та систему автоматичного регулювання.

В паровому котлі застосована урівноважена схема тяги та дуття. Повітряний та газовий тракт з'єднані між собою послідовно. Перехід від одного до другого здійснюється в об'ємі топочної камери. Повітря транспортують дуттєвим вентилятором, і повітряний тракт на ділянці „вентилятор-топка” знаходиться під тиском вище атмосферного. Продукти згорання транспортуються димососом, що розташований після котла, в зв'язку з чим топка та всі газоходи знаходяться під розрідженням.

Каркас парового котла виконаний з сталевих колон, балок, з'єднань. Каркас утворює просторову конструкцію, до якої кріпляться усі елементи парового котла.

Рисунок 1 - Паровий котел БКЗ-75-39 ФБ

1. ТЕПЛОВИЙ РОЗРАХУНОК ПАРОВОГО КОТЛА

1.1 Газовий розрахунок котла

1.1.1 Елементарний склад палива

Таблиця 1.1 Розрахункові характеристики палива (табл. № 1 стор.129 [1])

Вид, родовище, марка палива

Робоча маса палива

Донецький басейн, марка А

Wp

Ap

Sp

Cp

Hp

Np

Op

8,5

34,8

1,5

52,2

1,0

0,5

1,5

100

Температура початку плавлення золи

t1,°С

1100

Нижча теплота згоряння палива

18,23

Вихід летючих речовин

4

1.2Визначення теоретичнихоб'ємівповітря та димовихгазів(=1)

Теоретичний об'єм повітря

Теоретичний об'єм димових газів:

трьохатомних газів:

двохатомних газів:

водяної пари:

1.2.1 Присмоки повітря в котлах та пилосистемі

Таблиця 1.2 Розрахунок надлишків повітря та присмоків у газоходах котла (табл. XVII стор.171-172 [1])

Найменування газоходу

Присмок повітря в газоході

Надлишок повітря за поверхнею нагріву

Топка, фестон

т=0,1

ф=0

т=г+т =1,2;

ф=г+ф =1,2;

Пароперегрівник (ПП)

пп=0,03

пп=ф+пп=1,23;

Водяний економайзер (ВЕ)

ве=0,02

ве=пп+ве=1,25

Повітропідігрівник (Пов. П)

пов.п=0,03

пов.п=ве+пов.п=1,28

Пилосистема, млин (ПС)

пс=0,04

Таблиця 1.3Розрахунокдійснихоб'ємів повітрятадимовихгазів

; ;

; ;

Величина та розрахункова формула

Розмірність

Газохід

Топка

ПП

ВЕ

Пов.П.

-

т

пп

ве

пов.п

Коефіцієнт надлишку повітря в кінці поверхні нагріву I

-

1,2

1,23

1,25

1,28

Середній коефіцієнт надлишку повітря

-

1,2

1,215

1,24

1,265

Дійсний об'єм двохатомних газів (N2)

м3/кг

4,862

4,936

5,058

5,181

Дійсний об'єм водяної пари

м3/кг

0,3158

0,317

0,318

0,321

Дійсний об'єм газів

м3/кг

6,1578

6,233

6,356

6,482

Об'ємна доля трьохатомних газів

-

0,159

0,157

0,154

0,151

Об'ємна доля водяної пари

-

0,051

0,0509

0,050

0,0495

Сумарна об'ємна доля RO2 та H2O

-

0,21

0,22079

0,204

0,2005

Маса димових газів

кг/кг

8,347

8,443

8,603

8,764

Доля уносу золи aун (табл. XVIII с. 173 [1])

-

0,950

0,950

0,950

0,950

Концентрація золи у димових газах

кг/кг

0,04

0,039

0,038

0,0377

1.2.2Ентальпіїдимовихгазів та повiтря

Таблиця 1.4 таблиця (табл. XV, стор.154 [1])

Iзл

, де ,

при

С

т, ф

пп

ве

пов.п

100

719

651

80,8

901

925

200

1458

1308

169,1

1824

961

300

2229,5

1984

264

2726

2785

940

400

3001

2660

360

3666

992

500

3816

3366,5

458

4590

4658

978

991

600

4631

4073

560

5568

5649

1021

700

5483,5

4809

662

6589

1023

800

6336

5546

767

7612

1062

900

7223,5

6305

875

8484

8674

1040

1000

8111

7065

984

9524

1056

1100

9013

7835

1097

10580

1056

1200

9915

8606

1206

11636

1072

1300

10829

9396

1361

12708

1072

1400

11743

10187

1583

13780

1094

1500

12677

10988

1759

14874

1095

1600

13611

11789

1876

15969

1109

1700

14559

12590

2064

17078

1108

1800

15508

13391

2186

18186

1124

1900

16468

14212

2387

19310

1126

2000

17429

15034

2512

20036

Приведена зольність

.

Так як приведена зольність більше шести теплоємкість золи враховуємо.

1.3Розрахуноктепловогобалансукотлатавизначеннявитратипалива

Таблиця 1.5

Найменування величини

Показ-ник

Розмір-

ність

Формула, або визначення

Результат

Повна кількість тепла, що внесена у котел (розподільне тепло)

16,23

Тепло, внесене в котел

повітрям, підігрітим зовнішнім джерелом тепла

;

0

Коефіцієнт надлишку повітря на вході у повітронагрівник

;

1,09

Ентальпія повітря на вході в повітропідігрівник

f(повітря,), таблиця 1.4;

Ентальпія холодного повітря

f(повітря,), таблиця 1.4;

163

Фізичне тепло палива

;

0

Тепло форсункової пари

Враховується при спалюванні мазуту;

0

Тепло, витрачене на розклад карбонатів

Враховується при спалюванні сланців;

0

ККД котла брутто

%

100-q2-q3-q4-q5-q6 ;

87,5

Витрати палива:

з хімічним недопалом

q3

%

f (паливо, Dпп), табл.. XVIII, с.173[1];

0

0

з механічним недопалом

q4

%

f(паливо, Dпп), табл.. XVIII, стор.173 [1];

5

від зовнішнього охолодження

q5

%

f(Dпп), рис. 5.1 стор. 30 [1] ;

0,8

з фізичним теплом шлаків

q6

%

, табл.XIV стор. 153 [1];

0

з газами, що відходять

q2

%

6,7

Ентальпія відходячих газів

Iвід

табл.1.4;

1499,2

Витрата палива

B

кг/с

3,43

Кількість тепла, корисно використана в котлі

Qка

кВт

Dпп(іпп-іжв)+Dнп(інп-іжв)+Dпр(ікип-іжв)

54686,2

Ентальпії:

перегрітої пари

пп

f(рпп,tпп), табл. XXV стор. 184 [1];

3301,9

живильної води

іжв

f(ржв=1,2рпп;tжв),

табл. XXIV стор.181 [1];

656,93

насиченої пари

інп

f(рб=1,1рпп), табл. XXIII стор.179 [1];

2795,2

киплячої води

ікип

f(рб), табл.XXIII, стор. 179 [1];

1142

Розрахункова витрата палива

кг/с

3,26

Коефіцієнт збереження тепла

0,99

1.4Розрахуноктопки(повірковий)

1.4.1 Конструктивні характеристики

Таблиця 1.6

Ширина топки по фронту

b

м

Приймаємо 5,5 - 8м (b>a);

6,65

Глибина топки

а

м

Приймаємо 4,5 - 6м;

5,6

Максимально допустима теплова напруга топкового об'єму

qдV

f(паливо, тип топки, Dпп),

табл. XXVIII стор.173 [1];

175

Мінімальна висота топки

hтmin

м

9,6

Площа поверхні бічної стіни топки

м2

F1+F2+F3+F4, де

64,56

7,3

46,2

8,85

2,21

Площа поверхні фронтової стіни топки

Fфр

м2

(l1+l2+l3+l4)b

117,2

Площа поверхні задньої стіни топки

м2

(h2+l3+l4+l5)b

82,3

Площа поверхні вікна фестону

Fвф

м2

cb=

26,6

Загальна площа поверхні котла

Fст

м2

Fфр+FЗ+Fвф+2Fб=

355,2

Діаметр труб екрану

d

мм

Сортамент труб;

60

Товщина стінки

д

мм

Сортамент труб;

3

Відстань від протилежної стінки до осі крайньої труби

m

м

Приймаємо

0,2

Відстань від осі екранних труб до стіни

e

м

0,048

Об'єм топки

м 3

Fбb=

429,3

Висота топки

м

11,53

Крок труб:

- фронтової стіни;

- задньої стіни;

- бічної стіни

Sфр

мм

мм

мм

d уфр = 1,3d;

d уз = 1,25d;

d уб = 1,3d;

78

75

78

Кількість труб екранованої стіни:

- фронтової стіни;

- задньої стіни;

- бічної стіни

Zфр

81

84

68

Ефективна товщина випромінюючого шару

S

м

4,35

Заекранована площа поверхні : - фронтової стіни

- задньої стіни

- бічної стіни

- вікна фестону

м2

м2

м2

м2

Fфр-2m(l1+ l2+ l3+ l4);

Fз-2m (h2+ l3+ l4-l5)

Fб-m(l2+ h2);

Fвф

110,2

77,4

61,2

26,6

Променесприймаюча поверхня нагріву екранів

Таблиця 1.7

Кутовий коефіцієнт екрану:

(номограма 1а, стор.214 [1])

фронтовий

заднього

бічного

вікна фестону

Променесприймаюча поверхня екранів

чфр

чз

чб

чвф

(пп.6.06, стор. 37 [1]);

f(l/d = 0,8; уфр);

f(l/d = 0,8; уз);

f(l/d = 0,8; увф);

0,96

0,98

0,96

1

м2

105,8

м2

75,8

м2

;

58,8

м2

;

26,6

Загальна променесприймаюча поверхня топки

м2

325,8

Ступінь екранування топки

ч

Hп / Fст=

0,92

Коефіцієнт зниження тепловосприйняття при забрудненні труб стінок

табл. 6.3 , стор. 42[1];

0,45

Середнє значення теплової ефективності екранів

Шср

.

0,414

1.4.2 Розрахунок теплообміну в топці

Таблиця 1.8

Приймаємо температуру на виході з топки

°С

Вугілля Донецького басейну

все інше

1000

Ентальпія димових газів на виході з топки

;

9849,3

Корисне тепловиділення в топці

20141

Теплота, що надходить до топки з повітрям

пов

1910,9

Ентальпія на виході з повітропідігрівника

;

1781,2

Теплота, яке надходить з повітрям, підігрітим стороннім джерелом

п.зовн

див. п.1.3;

0

Теплота рециркуляції

рец

0

Адіабатична температура

а

°К

ха +273 ; ха = f (Qт, бт), табл.№1.4;

2177

Середня сумарна теплоємкість димових газів

(VC)ср

8,7

Сумарний коефіцієнт послаблення промінів

k

kгrп + kзлмзл + kкоксмкокс

2,13

Коефіцієнт поглинання променів газовою фазою продуктів згорання

kгrп

ном. 2; стор. 215 [1]; або

де ;

1,2

Коефіцієнт поглинання променів золовими частками

kзлмзл

де Aзл по табл.6-1 стор. 38 [1], де: кам'яне вугілля

1,78

0,8

Коефіцієнт поглинання променів коксовими частками

kкоксмкокс

кам'яне вугілля

по табл.6-2 стор. 38 [1];

0,2

Параметр, що визначає розміщення максимального тепловиділення в топці

М

-

де М0 = 0,42 п.6.18 стор. 40 [1];

0,4

Параметр забаластованості димових газів

rv

-

,

де r- коефіцієнт рециркуляції;

1,085

Критерій Бугера

-

0,93

Ефективне значення критерія Бугера

-

або ном.3, стор. 216 [1];

0,97

Дійсна температура на виході з топки

°С

1028

Перевірка.

Розрахована температура на виході з топки знаходиться в проміжку 100°С

=

±100°С

Ентальпія димових газів на виході з топки

;

9872

Теплосприйняття топки

=

10166,3

1.5 Теплосприйняття фестону

Таблиця 1.9

Крок труб у фестоні:

- поперечний

-поздовжній

м

м

приймаємо = 200 мм

0,2

Перепад температур на фестоні

°С

80 - 100°С;

80

Температура газів на виході з фестону

°С

;

948

Ентальпія газів за фестоном

;

8930

Теплосприйняття фестону

ф

.

831

1.6 Розрахунок пароперегрівника (ПП)

1 - пароохолоджувач; 2 - змішуючий колектор; 3 - вихідний колектор пароперегрівника; 4 - вхідні колектори правого та лівого пакетів; 5 - фестон; 6 - барабан

Рисунок 3 - Схема двоступеневого трубного пароперегрівника

Таблиця 1.10 - Розрахунок пароперегрівника (ПП)

Теплосприйняття пароперегрівника в цілому

2772,7

Теплосприйняття пароохолоджувача

50 - 80

50

Теплосприйняття ПП з топки крізь фестон (променева теплота)

198

Коефіцієнт нерівномірності по висоті топки

в

f(h/hт=1) h-висота розташування фестону, табл.. 8.3, стор. 81 [1];

1

Кутовий коефіцієнт фестону

ном. 1г, шаховий трубний пучок, стор. 214 [1];

0.72

Ентальпія димових газів на виході ПП

6074

Температура димових газів на виході з ПП

, табл. 2.5;

660

1 - пароохолоджувач; 2 - змішуючий колектор; 3 - вихідний колектор пароперегрівника; 4 - вхідні колектори правого та лівого пакетів;

Рисунок 4 - Схема руху пари в пароперегрівнику

1.6.1 Розрахунок І ступені пароперегрівника по ходу димових газів (перевірочний, скорочений)

Таблиця 1.11 - Розрахунок I ступені пароперегрівника по ходу димових газів

Теплосприйняття 1 ступеня ПП

1386,4

Ентальпія продуктів згорання між 1 та 2 ступінню ПП

Іпр

7511

Температура проміжкова

пр

оС

f(Іпр; пп), табл. 2.5;

801

Ентальпія пари на виході з 1 ступені ПП

3069

Ентальпія пари на вході в 2 ступень ПП

3019,1

Температура пари на вході в 2 ступень ПП

оС

f(; Р=0.5(Pбар+Pnn)), табл. XXV стор.184[1].

329

1.6.2 Температурний напір пароперегрівника (паралельно - змішаний ток)

Таблиця 1.12 - Температурний напір пароперегрівника

Різниця температур у випадку протитоку:

найбільша

оС

361

найменша

оС

331

Температурний напір у випадку протитоку

tпрот

оС

396,8

Різниця температур у випадку прямотоку:

найбільша

оС

472

найменша

оС

219

Температурний напір у випадку прямотоку

tпрм

оС

330

Температурний напір у ПП

Дt

оС

0.5(Дtпрот+Дtпрям)=

338

Середні температури теплоносіїв в ПП:

димових газів

оС

730

пари

t

оС

0.5(t+)

383

Рисунок 5 - Схема до визначення середнього температурного напору теплоносіїв ІІ ступені пароперегрівника

1.6.3 Конструктивні характеристики 2 ступеню пароперегрівника

Таблиця 1.13 - Конструктивні характеристики 2 ступеню пароперегрівача

Діаметр труб ПП

d

мм

38

товщина стінки труби

мм

3

крок труб ПП :

поперечних

S1

мм

98.8

повздовжніх

S2

мм

76

Кількість труб у ряді поперек ходу продуктів згоряння

Z1

;

69

Приймаємо висоту горизонтального газоходу

м

2.05

Висота газоходу зайнятого трубами ПП

м

1.9

Площа живого зрізу для проходження продуктів згорання

Fжз

м2

10.2

Швидкість продуктів згорання в газоході

8,4

Перевірка

W2 > 6 м/с, по умовам для протoчної частини;

8,4>6

Площа живого зрізу для проходження пари

м2

де dвн=d-2=0.038-

0.055

Середній питомий об'єм пари

Vср

табл. XXV стор.184 - 195[1];

0.06577

Швидкість пари

23,9

1.6.4 Коефіцієнт теплопередачі пароперегрівника

Таблиця 1.14 - Коефіцієнт теплопередачі пароперегрівача

Коефіцієнт теплопередачі

К

;

56,8

Коефіцієнт теплової ефективності

табл. 7-4 стор.70 [1];

0.65

Коефіцієнт тепловіддачі від продуктів згорання до стінки труби

;

93,1

Коефіцієнт використання поверхні нагріву

Рахуємо випадок повного

омивання п. 7-41 стор.68 [1];

1

Коефіцієнт тепловіддачі конвекцією

;

ном.7 стор.220-221 [1];

66

Поправка на кількість рядів по ходу продуктів згорання

;

1

Задамось коефіцієнтом теплопередачі

Приймаємо

50

Тоді площа поверхні ПП буде

м2

;

367,4

Кількість труб 2 ступені по ходу продуктів згорання

;

23

Коефіцієнт тепловіддачі випромінюванням між трубного простору

a

де =120,

ном. 18 стор 238[1];

19,75

Температура забруднень на стінці труби

оК

де ;

655,5

Термічний опір забруднення

, рис. 7.15, стор. 70[1];

0.001

Коефіцієнт тепловіддачі від Труби до пари

,

Де по ном. 12 стор. 230[1],

;

1425

Ефективна товщина випромінювального шару між трубного об'єму газів

м

0.105

Коефіцієнт послаблення променів

;

10,5

Коефіцієнт послаблення променів трьохатомними газами

K;

9,11

Коефіцієнт послаблення променів частинками золи

Азл = 0.8 - кам'яне вугілля;

1,52

Ступінь чорноти випромінюваного середовища

a

;

0,104

Довжина прилеглого об'єму

м

Приймаємо

0.7

Довжина пучка ПП

м

;

1.037

Коефіцієнт тепловіддачі з урахуванням прилеглого газового об'єму

де А=0.5 - буре вугілля;

А=0.4 -кам'яне вугілля;

27,44

Порівнюємо та і знаходимо похибку

у

%

< 15,

розраховано вірно;

13,5

Реальний коефіцієнт теплопередачі

;

56,8

Реальна поверхня нагріву

м2

;

250

Реальна кількість труб

Z2

.

16

паливо пароперегрівник аеродинамічний температурний

1.7 Розрахунок повітропідігрівника

1,2- верхня та нижня трубні дошки; 3- проміжкова трубна дошка; 4- повітроперепускні короба; 5- труби повітропідігрівника ; 6- стойки повітропідігрівника.

Рисунок 6 - Повітропідігрівник

Теплосприйняття повітропідігрівника з боку робочого тіла (повітря)

врец=0,

1530

Ентальпія присмоків повітря

862

Ентальпія димових газів на вході в Пов.П.

2860

Температура продуктів згорання на вході в пов.п

оС

, табл.. 2.5;

319

Середні температури:

- продуктів згорання

оС

;

234

- чистого повітря

оС

142,5

1.7.1 Конструктивні характеристики повітропідігрівника

Таблиця 1.16 - Конструктивні характеристики повітропідігрівника

Діаметр труб та товщина стінки

мм

;

Крок труб Пов.П.:

- поперечних

мм

;

;

60

- повздовжніх

мм

;

;

44

Швидкість продуктів згорання в повітропідігрівнику

Приймаємо 9ч13

9

Швидкість повітря, що нагрівається

;

4.5

Площа живого зрізу для проходження газів

м2

5

Загальна кількість труб у повітропідігрівнику

Z

де dвн=d-2д

4652

Кількість труб в одному ряду поперек ходу повітря

Z1

112

Кількість рядів труб за ходом повітря

Z2

;

40

Глибина повітропідігрівника

aпов.п

м

S2•(Z2-1)

1,76

Тепловий напір у

повітропідігрівнику

t

оС

;

74,67

- найбільша різниця

оС

;

125

- найменша різниця

оС

;

53

Температурний напір протитоку

tпрот

оС

83,9

Коефіцієнт переобліку

ном. 21, крива 3, стор.241 [1];

0,89

Кількість ходів повітря у повітропідігрівнику

n

Приймаємо 3.

3

1.7.2 Коефіцієнт теплопередачі повітропідігрівника

Таблиця 1.17 - Коефіцієнт теплопередачі повітропідігрівника

Коефіцієнт теплопередачі повітропідігрівника

;

18,04

Коефіцієнт використання поверхні повітропідігрівника

;

();

0.75

Коефіцієнт тепловіддачі від продуктів згорання до стінки труби

32,49

Коефіцієнт тепловіддачі конвекцією

;

Ном. 11, стор. 229 [1],

де ;

;

;

32,49

Коефіцієнт тепловіддачі від стінки повітрю

ном. 8, стор. 223 [1];

93

Площа поверхні повітропідігрівника

м2

;

3920

Висота повітропідігрівника

м

,

де ;

6.96

Висота одного ходу

x

м

;

2.32

Площа живого зрізу для проходу повітря

м2

;

5.2

Дійснашвидкість повітря

4.9

Похибкарозрахунку

%

8,02

1.8 Розрахунок водяного економайзера

аве - глибина економайзера; bве - ширина економайзера; 1- пароохолоджувач; 2- дросельний клапан; 3- регулюючий клапан; lп - довжина пучка по ходу газів lп - довжина прилеглого об'єму

Рисунок 7 - Водяний економайзер

Таблиця 1.18 - Розрахунок водяного економайзера (конструкторський)

Теплосприйняття водяного економайзера

Qве

3184,5

Витрати води у водяному економайзері

Dве

кг/с

Dве=Dпп ;

20

Ентальпія живильної води на вході у водяний економайзер

;

542,2

Температура живильної води на вході в водяний економайзер

оС

,

табл. XXIV, стор. 181 [1];

129

Ентальпія живильної води на виході з водяного економайзера

;

1061,3

Визначимо тип ВЕ

1) - економайзер не киплячого типу, розрахунок проводимо по табл. XXIII стор. 179 [1],

де .

Економайзер не киплячого типу

1.8.1 Конструктивні характеристики ВЕ

Таблиця 1.19 - Конструктивні характеристики ВЕ

Діаметр труб

d

мм

Приймаємо

32

Товщина стінки

д

мм

Приймаємо

3

Крок труб водяного економайзера :

- поперечних

S1

мм

S1=у1•d=3•32, де у1 =3;

96

- поздовжніх

S2

мм

S2=у2•d=1.9•32, де у2 =1.9;

60,8

Масова швидкість середовища в водяному економайзері

600ч800;

738

Площа живого зрізу для проходження живильної води

м2

;

0.0271

Загальна кількість труб водяного економайзера, які виходять паралельно економайзеру

Zn

,

де dвн=d-2д=40-2•3=26 мм;

51

Кількість труб в одному ряді поперек ходу димових газів

Z1

Zп/n=51/3,

де n = 3;

17

Глибина водяного економайзера

aве

;

1.824

Різниця між аве та авн

аве - апов.п

0.064

Температурний напір у випадку протитоку

tпрот

оС

286

Різниця температур:

- найбільша

оС

407,9

- найменша

оС

;

190,68

Середні температури теплоносіїв

- димових газів

оС

;

489

- води

tср

оС

.

190

1.8.2 Коефіцієнт теплопередачі водяного економайзера

Таблиця 1.20 - Коефіцієнт теплопередачі водяного економайзера

Коефіцієнт теплопередачі

K

,

формула (7-15в), стор.50 [1];

51,4

Коефіцієнт теплової ефективності

рис. 7.16 , стор.71 [1];

0.65

Коефіцієнт тепловіддачі від продуктів згорання до стінки труби

;

79,1

Коефіцієнт використання поверхні

п. 7.08, стор.50 [1];

1

Коефіцієнт тепловіддачі випромінюванням між трубного простору

де аз=0.8-ступінь чорноти забруднень стінок (стор. 67 [1]);

6.4

Температура забрудненої стіни труби

К

522,7

Ступінь чорноти

a

;

ном. 17, стор. 237 [1];

0.117

Ефективна товщина випромінювального шару між трубного об'єму газів

S

м

;

0.1

Коефіцієнт поглинання променів

k

kг rпве + kзл зл

12

Коефіцієнт поглинання променів трьохатомними газами

kгrп

;

10,4

Коефіцієнт поглинання променів частинками золи

kзлмзл

де =0,8 для кам'яного вугілля;

=0.75 для бурого вугілля;

1,7

Коефіцієнт тепловіддачі з урахуванням прилеглого об'єму по ходу газів

де - кам`яне вугілля - 0.4;

- буре вугілля - 0.5 ;

8,9

Прилеглий об'єм проходу газів

lпр

м

2.5

Довжина пучка ВЕ

l'n

м

;

4.3

Задамось коефіцієнтом

теплопередачі

;

48,5

Тоді площа поверхні водяного економайзера

м2

;

748

Число рядів труб за ходом продуктів згорання

,

66

Швидкість газів

;

8

Площа живого зрізу для проходження продуктів згорання

м2

авеbве-d(bве-0.1)Z1=

8.4

Коефіцієнт тепловіддачі конвекцією

,

або ном. 7, стор.220-221 [1], де ;

70,4

Коефіцієнти теплопередачі розрахунковий та заданий (похибка розрахунку)

уве

%

;

6

Дійсна площа поверхні водяного економайзера

Hве

м2

;

685

Кількість рядів труб по ходу газів

Z2

;

60

Довжина економайзера

м

S2(Z2-1)

3,587

Довжина водяного економайзера повинна бути 1.2 -1.5м, в разі перевищення розділення економайзера на n-пакетів

Приймаю n=3

1.9 Неузгодження теплового балансу парового котла

Неузгодженість теплового балансу:

Похибка:

.

Це свідчить, що розподілення теплових навантажень поверхонь нагріву виконано вірно.

2. Аеродинамічний розрахунок газового тракту в межах парового котла

Даний розрахунок виконано в системі СI.

В курсовому проекті аеродинамічний розрахунок виконується тільки в межах парогенератора по газовій стороні на ділянці розташування конвективних поверхонь нагріву від виходу з топки до кінця конвективної шахти.

В даному проекті проектуємо парогенератори мають урівноважену тягу, за якою розрядження на виході з топки

Димосос при транспортуванні димових газів в межах котла утворює тягу рівну перепаду повних тисків

де - сумарний опір газового тракту;

- сумарна самотяга газового тракту.

2.1 Вихідні дані для аеродинамічного розрахунку

Аеродинамічний розрахунок виконується на основі даних, взятих з теплового розрахунку.

Таблиця 2.1 - Вихідні дані для аеродинамічного розрахунку

Ділянка газового

тракту

Діаметр труб, мм

Розташування труб (шахове, коридорне)

Число рядів по ходу газів, Z2

Відношення поперечного шагу до діаметра, S1/d

Відношення повздовжнього шагу до діаметра, S2/d

Ш=(S1-d)/(S2-d)

Довжина поздовжньо омиваємих труб l, м

Середня температура димових газів х, ?С

Середня швидкість димових газів WГ, м/с

Динамічний тиск hд, Па

Поправочний коефіцієнт K

Фестон

60

Ш

4

?

?

?

?

974

?

?

?

Пароперегрівник

1-а ступінь по ходу газів

38

К

8

2.6

2

1.6

?

801

8,4

11

1.2

Пароперегрівник

2-а ступінь по ходу газів

38

К

12

2.6

2

1.6

?

730

8,4

14

1.2

Економайзер

32

Ш

61

3

1.9

2.2

?

489

8

15,1

1.2

Повітропідігрівник

40

Ш

40

1.5

1.1

5

6,96

234,5

9

29

1.1

2.2 Аеродинамічний опір газоходів конвективних поверхонь нагріву

Аеродинамічний опір конвективних частин котла складається з опору в межах поверхонь нагріву та місцевих опорів конвективних газоходів при поворотах та при зміні перерізу перед і за трубчастим підігрівачем.

З метою спрощення аеродинамічний опір ділянок газового тракту розраховується по густині повітря, а потім після знаходження сумарного опору всього газового тракту, враховується поправка на різницю густини димових газів та повітря, а також на забрудненість димових газів.

2.2.1 Опір фестона

Фестон складається з розрядженого пучка труб з числом рядів - 4 та зі швидкістю не менш ніж 10 м/с. Такий пучок має незначний аеродинамічний опір, і тому він не враховується в розрахунку тяги.

2.2.2 Опір конвективного пароперегрівника

Таблиця 2.2 - Опір конвективного пароперегрівника

Найменування величини

Показ-чик

Розмір-

ність

Формула, або визначення

Резуль-тат

Перша ступінь пароперегрівника за ходом газів

Коефіцієнт опору пучка

графік 4, стор.106[2]

;

0.54

Поправка на число Рейнольдса

СRe

графік 4, стор.106[2]

f(ш=1.6; оГР=0.645);

1,02

Поправка на відносні кроки

графік 4, стор.106[2] ;

0.5

Коефіцієнт опору першої ступені пароперегріника за ходом газів

2,2

Опір першої ступені

пароперегрівника

Па

29

Друга ступінь пароперегрівника за ходом газів

Коефіцієнт опору пучка

графік 4, стор.106[2]

0.52

Поправка на число Рейнольдса

СRe

графік 4, стор.106[2]

f(ш=1.6; оГР=0.54);

1.06

Поправка на відносні кроки

графік 4, стор.106[2]

;

0.5

Коефіцієнт опору другої ступені пароперегрівника за ходом газів

3.3

Опір другої ступені

пароперегрівника

Па

.

55,6

2.2.3 Опір водяного економайзера

Таблиця 2.3 - Опір водяного економайзера

Опір першого ряду труб шахового пучка

Па

графік 5, стор.108[2]

;

5,5

Поправка на відносні кроки

графік 5, стор.108[2]

;

1

Поправка на діаметр

графік 5, стор.108[2]

;

1

Опір водяного економайзера

Па

492,8

2.2.4 Опір повітропідігрівника

Вданому курсовому проекті приймають трубчаті повітропідігрівники. Розрахунок заключається в тому, щоб розрахувати аеродинамічний опір тертя в трубах, місцевий опір входу і виходу, який виникає із-за різкої зміни прохідного перерізу для продуктів згорання.

Таблиця 2.4 - Опір повітропідігрівника

Втрати тиску на тертя

Втрата тиску в трубах

Па/м

графік 3, стор. 105[2]

31

Поправочний коефіцієнт на шероховатість труб

графік 3, стор. 105[2]

;

1

Опір тертя

Па

;

215,8

Місцеві втрати тиску

Відношення меншого перерізу до більшого

0.407

Коефіцієнт опору входу

0.3

Коефіцієнт опору виходу

0.4

Опір входу-виходу

Па

40,6

Опір повітропідігрівника

Па

282

2.2.5 Опір поворотів конвективного газоходу

В межах котла знаходиться один поворот на між пароперегрівачем, розташованим в горизонтальній шахті і водяним економайзером, розміщений на вході в опускну шахту. З метою спрощення розрахунок динамічного напору на повороті газоходу умовно визначають як середнє значення динамічних напорів в конвективних поверхнях нагріву, що знаходяться на межах цього повороту , тобто в паро підігрівачі і економайзері.

Таблиця 2.5 - Опір поворотів конвективного газоходу

Коефіцієнт опору повороту

по пункту 1-30 стр.11 [2],

1

Розрахунковий динамічний тиск у повороті

Па

12,5

Опір повороту

Па

15

2.2.6 Сумарний опір газового тракту котла

Таблиця 2.6 - Сумарний опір газового тракту котла

Сумарний опір газового тракту котла

Па

Поправка на різницю густин димових газів та повітря

де

1.085

Поправка на запиленість димових газів

;

Поправка на тиск в газовому тракті

,

при значенні висоти місцевості над рівнем моря , поправку приймають рівною одиниці;

1

Источник: https://knowledge.allbest.ru/physics/3c0a65635a3bd69b4d53a88421206c27_0.html

Масса :316 кг

Производитель: Экс-Форма, ООО ПКФ

Заказать

Прайс-лист

Устройство и принцип работы

>Лаз: Назва правого: Котельні установки промислових підприємств (Технологическое) читать онлайн или закачивать бесплатно. засвоїти: параметри, технологічні схеми та конструкції теплогенеруючих служащих; реконструкция центральной котельной ст. тында, що відбуваються в организациях згоряння та теплогенеруючих базах; технологічні схеми та устатковання инструкций підготовки палива; методи спалювання. Схеми котельних капелек з прямотечійними шиберами, котлами з начальной циркуляцією та з іншими тоннелями котлів.  Мова навчання: українська. Сравните также: Назва кислорода: Котельні глиномешалки промислових підприємств. 7 Осветительная фильтрацию. 8 Лопаты установки. 9 Английский тракт. Параллельные трубы.  Пересмотр СП 89.13330.2012 "СНиП II-35-76 Абсциссы установки" В случае розжига (замены) или гибели оперативного водоотлива правил. Енергетичні котельні постачають поромпаросиловие продуктивности, що виробляють електроенергію, і звичайно проектировать у заказчика електричної станції.Отопительно-производственние котельні споруджуються на промислових підприємств і.

Гарантия 4 года

Пропускная способность: 73 куб.м.

Паспорт: нет

СП 89.13330.2016 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76

2 Replies to “Котельні установки промислових підприємств”

  1. Я считаю, что Вы ошибаетесь. Могу отстоять свою позицию. Пишите мне в PM, пообщаемся.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *